KALİBRASYON LABORATUVARIMIZ

1.SURGE ÜRETECİ KALİBRASYONU

Bu kalibrasyon kapsamında;  ilgili standartlara göre üretilmiş surge üreteçlerinin ± 6 kV gerilim, akım ve zaman parametreleri ölçümlerini gerçekleştirebilmekteyiz. Surge Üreteci Kalibrasyonu talebinde bulunmak için tıklayınız.

 

2.HALKA ANTEN KALİBRASYONU

Bu kalibrasyon kapsamında  ; 30 Hz-500 kHz frekans aralığında manyetik alan ölçümlerinde kullanılan halka antenlerin kalibrasyonlarını gerçekleştirmekteyiz. Kalibrasyon işlemi için ;30 Hz – 100 kHz frekans aralığında SAE ARP 958 (IEEE STD 291 metodu göz önünde bulundurularak) yöntemi ile standart manetik alan üretilir.Oluşturduğumuz manyetik alan önce teorik olarak hesaplanır ve daha sonrasında ölçümü gerçekleştirilir. Halka Anten Kalibrasyonu talebinde bulunmak için tıklayınız.

 

3.ROD ANTEN KALİBRASYONU

Bu kalibrasyon kapsamında ; RF ve EMU (Elektromanyetik Uyumluluk) ölçümlerinde 9 kHz ile 30 MHz frekans aralığında çeşitli standartlara göre (CISPR,MIL,ETSI)  yayılan emisyonu ölçmek için kullanılan ROD antenlerin anten faktörü ölçümleri gerçekleştirilebilmektedir. Rod Anten Kalibrasyonu talebinde bulunmak için tıklayınız

 

4.MANYETİK ALAN PROBU KALİBRASYONU

Bu kalibrasyon kapsamında ; manyetik alan/akı ölçümlerinde kullanılan probların ve sensörlerin kalibrasyonları 30 Hz – 500 kHz frekans aralığında [0, 150] µT manyetik alan seviyesinde kalibrasyonları gerçekleştirilebilmektedir. Kalibrasyon işleminde standart manyetik alan yöntemi kullanılır. Manyetik Alan Probu Kalibrasyonu talebinde bulunmak için tıklayınız.

 

5.CDN (COUPLING-DECOUPLING NETWORK) KALİBRASYONU

Bu kalibrasyon kapsamında ; İletkenlik Yoluyla Bağışıklık deneylerinde kullanılan bulaştırma ayrıştırma devrelerinin (CDN) 150 kHz – 230 MHz frekans aralığında empedans ve kuplaj faktörü ölçümlerini gerçekleştirmekteyiz. CDN Kalibrasyonu talebinde bulunmak için tıklayınız.

 

6.SOĞURMA KISKACI (ABSORBING CLAMP) KALİBRASYONU

Bu kalibrasyon kapsamında ; ev aletleri ve elektrikli aletler gibi test edilen cihazların güç kablolarından yayılan parazit gücünü ölçmek için kullanılan Soğurma Kıskaçlarının 30 MHz-1GHz frekans aralığında kıskaç faktörü ölçümlerini gerçekleştirebilmekteyiz. Absorbing Clamp Kalibrasyonu talebinde bulunmak için tıklayınız.

 

 7.AKIM ÖLÇÜM PROBU KALİBRASYONU (CURRENT MEASUREMENT PROBE)

Bu kalibrasyon kapsamında ; EMU (Elektromanyetik Uyumluluk) ölçümlerinde kullanılan akım ölçüm problarının (Current sensing/ Monitor Probe) araya girme ölçülebilmektedir.Akım ölçüm problarının transfer empedansı ölçümleri 30 Hz – 500 MHz frekans aralığında gerçekleştirilebilmektedir. Akım Ölçüm Probu Kalibrasyonu talebinde bulunmak için tıklayınız.

 

8.AKIM ENJEKSİYON PROBU KALİBRASYONU (CURRENT INJECTION PROBE)

Bu kalibrasyon kapsamında ; Kablo yoluyla bağışıklık (immunity) deneylerinde hatta RF akım enjekte etmek için kullanılan akım enjeksiyon problarının (Current injection probe) 30 Hz – 500 MHz frekans aralığında araya girme kaybı ölçümleri gerçekleştirilebilmektedir. Akım Enjeksiyon Probu Kalibrasyonu talebinde bulunmak için tıklayınız.

 

9.YANSIMA KATSAYISI KALİBRASYONU

Bu kalibrasyon kapsamında ; 5 Hz - 40 GHz frekans aralığında çalışan cihazlar için yansıma katsayısı ölçümleri yapılmaktadır. Yansıma Katsayısı Kalibrasyonu talebinde bulunmak için tıklayınız.

 

10.İLETİM KATSAYISI KALİBRASYONU

Bu kalibrasyon kapsamında ; RF ve EMU ölçümlerinde kullanılan aktif ve pasif mikrodalga devre elemanlarının 5 Hz – 40 GHz frekans aralığında iletim katsayısı ve kazanç parametreleri ölçümlerini gerçekleştirmekteyiz. İletim Katsayısı Kalibrasyonu talebinde bulunmak için tıklayınız.

 

11.BURST ÜRETECİ KALİBRASYONU

Bu kalibrasyon kapsamında ; BURST üreteçlerinin , IEC EN 61000-4-4 standardında belirtilen ±4000 V gerilim ve zaman darbe parametreleri ölçülebilmektedir. Burst Üreteci Kalibrasyonu talebinde bulunmak için tıklayınız.

 

12.LISN KALİBRASYONU (LINE IMPEDANCE STABILIZATION NETWORK)

Bu kalibrasyon kapsamında çeşitli standartlarına göre tasarlanmış LISN cihazlarının 1 kHz - 400 MHz frekans aralığında empedans / faz açısı, araya girme kaybı ve izolasyon ölçümleri gerçekleştirilmektedir. LISN Kalibrasyonu talebinde bulunmak için tıklayınız.

 

13.ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE) KALİBRASYONU

Bu kalibrasyon kapsamında ; IEC EN 61000-4-2 standardına göre ESD üreteçlerinin, ± 8 kV gerilime karşılık akım ve zaman darbe parametreleri ölçülebilmektedir. ESD Kalibrasyonu talebinde bulunmak için tıklayınız.Akreditasyon kapsamımıza ulaşmak için tıklayınız